Scenario

Scenariet er ramma for spillet; det kan være en sjanger, et tema, eller landet og kulturen rollene lever i. Det kan være ramma for hele sesongen, og for ei enkelt spilling. Vi bruker forskjellige scenarier hvert år, slik at spillet alltid er nytt, for spillere og ledere.

*

Tre aldersnivåer, fire scenarier

BARN (10-13 år, barneskolen)

Rein nybegynner-gruppe: dere får spille blåøyde eventyrere fra De Palmiske Riker helt vest på det moriske kontinent. Rollene er ei gruppe mennesker som forlater alt de kjenner. De drar ut på søken etter en legendarisk skatt, i en fantastisk verden. Det blir latter, spenning, og mange ville utfordringer. Et herlig eventyr!

Erfarne: dere får roller i Urmannia. Dere lever et farlig liv i et mørkt rike gjennomsyret av kaoskrefter og korrupsjon. I havnebyen Welle lever det noen unge sjeler som drømmer om noe bedre, og som kommer til å bli alvorlig utfordret i jakten på sine drømmer. Dere må være forsiktige, smarte, og modige. Gleder meg til å utfordre dere i Urmannias mørke byer og land!

UNGDOM (13-16 år, ungdomsskolen)

Vi skal spille i keiserdømmet Urmannia. Keiseren og keiserinna styrer fra sitt palass i hovedstaden Grosburg, men det er langt fra keiserpalasset til utkantene av riket, der mørke krefter kryper stadig nærmere, og blir stadig sterkere. Dere lever et farlig liv i den sjuskete byen Dunkelstadt, men overlever så lenge dere ikke tiltrekker dere mer oppmerksomhet enn nødvendig. Det er en nervøs balansegang. Vær klar for mørkt og nervøst rollespill!

VOKSNE (17 år pluss, videregående skole og voksne)

Vi skal spille i keiserdømmet Urmannia. Keiseren og keiserinna styrer fra sitt palass i hovedstaden Grosburg, men det er langt fra keiserpalasset til utkantene av riket, der mørke krefter kryper stadig nærmere, og blir stadig sterkere. Årets rollespill blir ei reise i korrupsjon og kaos for våre voksne spillere, med utgangspunkt i den mektige utposten Altenwerk. Vær klar for et utfordrende rollespill der hvemsomhelst kan være ei svak sjel, en sviker, en som tørster etter ditt blod …

Beistmeister

*

2017-18
Tre aldersnivåer, fire scenarier

BARN (10-13 år, barneskolen)

Nybegynnere: dere får spille blåøyde eventyrere fra de palmiske riker helt vest på det moriske kontinent. Rollene er ei gruppe mennesker som forlater alt de kjenner. De drar ut på søken etter en legendarisk skatt, i en fantastisk verden. Det blir latter, spenning, og mange ville utfordringer. Et herlig eventyr!

Erfarne: dere får spille jegere i tyranniet Moria. Dere lever et farlig liv, som hjelpere for folk som vil flykte fra tyranniets undertrykkelse. Deres fiender er de trolske kappene og den demoniske Maska som styrer dem. Dere må være forsiktige, smarte, og modige. Gleder meg til å utfordre dere i Morias mørke land!

UNGDOM (13-16 år, ungdomsskolen)

Vi skal spille i tyranniet Moria. Tyrannen er en demon. Han styrer fra tårnet som kalles Nålen. Under seg har han ni masker, demoniske tjenere uten ansikter, som har kraft til å stoppe hjerter. Dere er tjuver og annet pakk i hovedstaden. Dere lever et farlig liv, men overlever så lenge dere ikke tiltrekker dere mer oppmerksomhet enn nødvendig. Det er en nervøs balansegang. Vær klar for mørkt og nervøst rollespill!

VOKSNE (17 år pluss, videregående skole og voksne)

Vi spiller i Moria, med rollene som «kapper»: Morias heksekrigere.  Rollene står i sterke relasjoner til hverandre, i et fellesskap utenfor folkets sfære. Det er deres oppgave å holde kontroll på folket, og å møte ytre trusler med makt. Over dere har dere ei Maske, som straffer sviktende evner med verre ting enn døden. Dere kan forvente grusomme temaer, harde konflikter, og onde konsekvenser av dumme valg. Jeg gleder meg til å utforske onde roller med dere!

Maske2

*

2016-17

BARN (10-13 år, barneskolen)

Dere får spille blåøyde eventyrere fra de palmiske riker helt vest på det moriske kontinent. Rollene er ei gruppe mennesker som forlater alt de kjenner. De drar ut i søken etter en legendarisk skatt, uten å vite at det venter en hel verden på dem, som er helt anderledes enn deres hjemland. Det blir mye latter, mye spenning, og etterhvert: ganske tøffe roller. Jeg gleder meg til å ta dere ut på ei eventyrlig reise!

UNGDOM (13-16 år, ungdomsskolen)

Vi skal spille i Kavallen, dette riket som styres av storfyrsten og storheksa i det mektige Epikur. Fyrster og erkehekser styrer i landene utenfor hovedstaden. Dere skal være del av noe nytt i dette riket: et «korps» av tunhekser og bygderiddere med oppgave å verge folk i bygder og små skogtun. Jeg tror dette blir noe nytt for dere, og at det blir både utfordrende og spennende å spille.

PS: dette scenariet følger opp den første romanen fra Fabulaens verden: Bygderidderen, der hovedpersonen ender med å skape «bygderidderne». Vi skal finne ut hvordan det går med de første av disse spesielle ridderne, og med heksenes svar på ideen med slike riddere.

VOKSNE (17 år pluss, videregående skole og voksne)

Vi spiller i Kavallen, med rollene i de to gruppene som maktmennesker i to av de sydlige borgene der: Olvern og Holophin.  Vi har lagd sterke roller, som står i sterke relasjoner til hverandre samtidig som de deler ansvar for land og folk.

Dette blir et spill om ledere og de utfordringer ledere møter. Samspillet organiseres rundt ei rekke «fronter»: temaer som bærer i seg forskjellige konflikter for rollene: borga, folket, svartorket, osv.

Beist09

*

Vi hadde flere muligheter for de voksne i sesongen 16-17:

Vi kan spille Korus, et fantasi-rollespill for voksne, med magi og monstre og sterke kulturer som står mot hverandre. Dette vil være et spill som utfordrer dere litt i det verbale, med en annen tone og andre konflikter enn det dere er vant til. Det tilbys dere fordi dere er gamle nok til å forstå det, og har erfaring nok til å stå i denne typen samspill.

Vi kan spille Elegi for Aleppo, i vår tid og verden, om en syrisk familie og deres skjebne. Et realistisk rollespill om en annen kultur, om krig, frykt, flukt og nytt håp, og om møtet med et fremmed samfunn. Dette spillet gir deg anledning til å utforske flere aktuelle temaer fra et individuelt og menneskelig perspektiv: familie, krig, flukt, menneskehandel, det norske asylinstituttet, og møtet med en fremmed kultur.

Vi kan spille Fabula, med rollene som geistlige i Håndens kirke (prester, abbeder, biskoper). Da vil vi befinne oss i De Palmiske Riker, der troen på Hånden er eneste rette religion, og all trolldom er sett på som ondskap. Dette spillet vil være med troende roller i en parafrase over middelalderens Europa, der sprøsmål om tro griper inn i alle sider av smafunnslivet. Det vil bli et rollespill ulikt noe annet vi har hatt i disse spillgruppene til nå, med helt nye utfordringer i tolkningen av rollene deres. Det blir et spill om ambisjoner, intriger og den rette tro.

Dveler07Og vi kan spille Fabula, med rollene som mørkmumlere: dvelere som graver dypt i bergets hjerte, og i seg selv. Tenk dere tunnelgraving som en blanding av kunst, meditasjon og gruvedrift. Vi skal altså spille dvelere, men av den mest mystiske og mørke typen. Mørkmumlerne er lite interessert i hva som foregår ellers i verden. De har fjellet og steinen, med alt hva det skjuler og gir som sitt store prosjekt. Mange av dem er einstøinger som vier sitt liv til den ene gruvegangen de graver, og har lite kontakt med andre. Vi skal selvsagt spille mørkmumlere som graver litt dypere, og blir utfordret litt mer, både på hvem de er og hvilket ansvar de uansett har når de finner den mørkeste sannheten i Fabulaens verden. Og så vil det selvsagt bli dvelisk opera og ompa-musikk!

*

2015-16
POTENTATENE

I årets Fabula skal vi spille en gjeng unge mennesker i ei bygd et sted i «Potentatene».  Potentatene er det populære samlenavnet på tre fyrstedømmer på det auromske kontinent; Det Larmiske Potentat, Det Bakogske Jubilat og Sevogaland.
*
Nord for Potentatene ligger det strengt religiøse og stormaktsgale Empiret. Syd for Potentatene ligger det falne fyrstedømmet Birienk, som nå er et mørkt tyranni. Vest for Potentatene ligger Dragetindene, en fjellkjede så vill og lang at den deler verden i to. Og mot øst ligger havene, som kan bære skip til legendariske verdensbyer og fremmede riker, eller dra dem ned i sine mørke dyp …
*
Det blir eventyr og spenning, små konflikter og store, og tidshopp som gjør at vi får spille denne vennegjengen på forskjellige stadier i livet, som unge, voksne og gamle. Og i alle aldre kommer det nye utfordringer, nye eventyr.
*
Vi gleder oss til årets Fabula-spillinger!
Velkommen!
*
2014-15
(20 års jubileum):

SVARTORK
– I årets Fabula-kampanjer skal vi spille svartork. Sjå for deg eit kraftfullt folk som lever i ugjestmilde områder; savanne og ørken, og krystall-skoger. Dei har glinsende svart hud, grove ansikter med hoggtenner, og hår i gråtoner (kritkvit, sølvgrå, nattsvart).
– Tenk deg sjeler med steinvilje, med flammende kjensler, men samstundes med ei omtanke for alt levende i det turre landskapet, og med eit sterkt forhold til oasenes reine vatn.  Dei har sterke tradisjoner, æresfølelse og stolhet, og sterk tru på åndene. Dei rir enorme trihørninger med tårn på ryggene, digre stridsfugler, spindler.
– Tenk deg eit barskt folk sammensatt av fleire sterke stammer, med to store og mektige fiender; menneska i nord og gnomene i syd. Svartorket jakter på steppene syd for Kavallen om sommeren, og driv handel med gnomene om vinteren.
– Tenk deg eit folk delt inn i tre stender; arbeidere, krigere og thaner. Det er skarpe skiller mellom disse stendene, med thanene på toppen. Den øverste lederen til hver stamme har tittelen «than», og når stammene ein sjelden gang samler seg under ein leder, kalles den ein «althan».
– Tenk deg svartorket, eit folk og ein eigen rase på det moriske kontinent.
I år skal vi være dette folket.
Vi skal finne ut hva eit svartork er.
Vi skal skape svartorket.
*
*
2013-14:
Påfuglens tideverv i Kongeriket Orianna

Dronning Laure  styrer i sitt første heile tideverv, og har gode rådgivere rundt seg. Påfuglen er sett som symbolet for dette tidevervet, men ein veit ennå ikkje hva det betyr. Adelen er av folket, og er opptatt av å styre land og folk på gode måter. Folket har bygget landet, og har eit sterkt fellesskap seg imellom. Dei er villige til å kjempe for Orianna; dette landet dei har skapt.

Dei er villige til å kjempe, men det er ikkje mange fiender å sjå. Stridighetene er lagt til hvile. Landet kan dyrkes i fred. Folket kan glede seg over fred og vennlighet.

Kongeriket Gorgallen gikk i oppløysing under fimbulvinteren, men orket som braut ut er ikkje  fiendtlig innstilt til Orianna. Den goriske kongen i Epleborga sitter nå på ein liten rest av det Gorgalliske riket, så dei kloke meiner det bare er snakk om tid før hans rike blir del av Orianna. Og når det skjer blir dronninga i Melk enda mektigere.

Alliansen med dvelerne står fast, men det skjer ikkje mykje på den fronten. Trollene har trukket seg langt inn i det mørke Homunkel, så Dvellen står foran eit tideverv med oppbygging og djupmining. Trollenes herjinger repareres og dei dveliske kastellene bygges enda sterkere. Dvelerne lever sitt liv, og menneskene sitt.

Blant ungorket ulmer det, men det er ikkje følelser gammelorket deler, så det er ingen fare fra den kanten. Orket har funnet sin plass i den nye ordningen, og lever sitt liv rundt totempæler der menneska ikkje har dyrka jorda. Dei påkaller åndene og avfinner seg med at villmarka er nabo med dyrka mark full av driftige mennesker.

Alvene i dei djupe skogene har trukket seg tilbake igjen, etter ein kort visitt i menneskenes nye rike, men ikkje alt er stille på den fronten. Noen ungalver har ideer og planer, og er klare til å følge sine høye idealer om ei bedre verd for alle talende folk!

Det går rykter om menneskeetende demoner i ørkenen i sør, eit gråhuda folk som ikkje er dvelere, men ingen ser på dette som anna enn overdrevne skremmebilder for ungene i bålringen ein mørk haustkveld …

2012-13
*
ALV
*

I år skal vi spille alver i de dype skogene på kontinentet Auroma. Det blir nok noe anderledes enn de spillene dere har spillt før, for her skal vi leke oss med en litt fremmed kultur. Men gøy blir det!

Alvene er skogfolk, mennesker med et litt spesielt utseende. De har spisse ører, og tatoverer seg med grønne mønstre over hele kroppen, inkludert ansiktet. Øyehvitene blir farget grønne fra barnsben av, og ytterklærne lages helst i grønne, gule og brune nyanser. Noen få alveklaner kler seg i grånyanser; de som bor i avsidesliggende fjelldaler. Innerklærne er mer fargesprakende, med broderte mønstre som sier mye om hvem alven er, hvor hun er fra, hvilken slekt hun tilhører, og hvilket totemdyr hun har. Sammen med tatoveringene er innerklærne et sterkt signal om alvens sjel.

Alle voksne alver har et totem; et åndedyr de har mystisk kontakt med. Ingen alv regnes som en voksen før den får ei totemånd. Unge alver uten totemånder kan ikke ferdes aleine i skogen. Det er for farlig. Det er umulig å leve i de dype skogene uten å ha ei totemånd til å vokte seg. Skogdypet er fullt av tabuer, og den som ikke får varsel om et tabu kan lett skades av det …

Alvene har mange og mektige nasjoner, men de er ikke så folkerike som «flatfolket» (rundører, borgnaut, hoggere). De ledes tradisjonelt av mektige matriarker (dronning), men også patriarker (konge) kan styre en nasjon. De har gjennom mange generasjoner vært i krig med flatfolket, og har en lang lidelseshistorie knyttet til disse krigene. Fredspakter som er inngått er stadig blitt brutt av flatfolket, som generelt er langt mer svikefulle enn alver. Flatfolk har ingen sterk æreskodeks, så man kan ikke stole på dem.

*

Alvenes ærekodeks gjør at samlivet deres er godt, og skaper sterke fellesskap.

– Alven bryter aldri et ord som er gitt. Tar du en alv i hånda på en enighet, vil hun holde avtalen deres til hun dør.

– Alven løfter aldri våpen mot trær og mennesker. Skogens barn er hellige. både mennesker og trær er barn av den store skogånden.

– Alven avbryter aldri en sangerske eller kveder. Sangen og sagaen er like virkelig som verden. En avbrutt sang er en skadet og ufullbyrdet virkelighet.

– Alven dreper dyr, men gir alltid en del av dyret tilbake til åndene, og viser respekt for sitt bytte. Dyret er gitt menneskene som en gave, ikke som noe vi har krav på.

– Alven kjenner åndene, respekterer dem, og ber til dem. En villfaren sottånd, som setter seg i kroppen til et menneske, er like verdifull som det syke mennesket. Begge må reddes for at en helbreding skal være vellykket. En totemånd blir æret. Tabuånder blir sett og tolket, og lekt med om man får nøkkelen. Og de store åndene for landet (Dadama), folket (Gogyma) og natten (Mammetum) blir påkalt i riter som styrker alvenes fellesskap, med hverandre og skogen.

*

Mer om alvene finner du på Fabula-nettstedet.

* * *
2011-12
GORGALLEN – ORIANNA
Høsten 2011 startet rollene sine eventyr i havnebyen Imdoras, men i et Imdoras som var mye mindre enn det vi vanligvis spiller i. Vi gikk tilbake i tid, til før kongeriket Orianna ble skapt; den gangen det hette Gorgallen og var bosatt av ork.
*
Spillingen tok for seg oppdagelsen og bosettingen av fastlandet innenfor øya Sangori. Rollene startet i Imdoras, men lot seg lokke til å prøve lykka på fastlandet, der landet lå vidt og uoppdaget, med store elver og fruktbar jord.
*
De startet altså som nybyggere, men utpå nyåret 2012 hadde vi spilt gjennom opprettelsen av kongeriket Orianna (med ei spiller-rolle som konge), og rikets tidlige historie. Og vi fortsatte med flere eventyr utover våren, der Orianna fikk et nytt rike til nabo; kongeriket Gorgallen. Ei av rollene gifta seg faktisk med kongen i det riket!
Det var mange utfordringer for roller i alle grupper, gjennom 33 spillinger fra i høst til i våres, med konflikter som spente fra det familiære til det storpolitiske.
*
Tror alle er enige om at det var en vill og vakker vinter i Gorgallen/Orianna!
Reklamer

Én tanke på “Scenario

  1. Tilbaketråkk: Rollespillåret 2016-17 | F A B U L A

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s