Den endelige striden

I hele vinter har gruppene, med sine roller, kjempet mot ondskapen i Fabulaens verden. Nå har konfliktene toppet seg, og en ny ondskap er kommet til verden; Den Fremmede! Den sies å være kilden til all ondskap, og å være døden for alle som kjemper mot den …

Alvene er edsvorne til å kjempe mot all ondskap. De gir ikke opp! Og de har lykkes i noen slag! De har jaget den onde Ennugi fra denne verden. Mhoriani er befridd fra det onde vannet! De har jaget den onde Malag fra denne verden. Babel Magna er befridd fra den mørke ilden! Ujamama-skogene og Mado-skogene er samlet under en hellig hersker, under en monarcha; Monarcha Folium! Disse sentrale alveskogene er vakrere enn noensinne, og fullstendig renset for ondskap! Folium er en kilde til håp for alver over hele verden! Folium har taigen, og styrer den til beste for alt liv i sine skoger.

Men ondskapen er ikke slått! Nekromah holder halve Babel Magna under sin mørke skygge. Glorien samler kraft til å mane frem sin gyldne demon. Den navnløse ondskapen er kommet. Den er flyktig og farlig, og sprer en håpløshet som selv de sterkeste alver bukker under for. Slag er vunnet, men krigen mot ondskapen kan fremdeles tapes! Hele verden står på spill! Alt liv!

Alvene er de eneste som kjenner ondskapen godt nok til å vite at alt avhenger av denne striden …