Sesongen 2022-23

Da er vi klare for en ny sesong (august/september til juni) med spennende rollespill. Vi starter opp i månedsskiftet august/september, og tar sikte på å lede 10 grupper. Åtte av gruppene ledes av meg, mens de to dyktige lederne Sven Trygve Haabeth og Amelie Ilje-Lien leder hver si gruppe.

Vi spiller i utkantriket Orianna dette året. Orianna er en nasjon langt øst på kontinentet Moria. Det er den eldste settingen i Fabulaens verden, med store villmarker og mange fremmede raser både innenfor og utenfor de vage grensene.

Dronning Laure prøver å bygge landet og vokte grensene, hjulpet av adelige som sitter i hver si borg, med ansvar for hver sin del av riket. Hun sitter i hovedstaden, Melk, en havneby vendt mot Østerhavet, med mange anløp hvert år, av skip fra menneskenes riker i vest; Imdoras, Moria, Legant, og flere. Hit kommer også barbarenes drageskip for å handle, og ørkendemonenes beinskip.

Vi skal spille ti helt forskjellige rollespill i dette landet, der du og gruppa di får roller som hører sammen, og får utforske livet i utkanten av den kjente verden. Det vil bli mektige kampanjer, med mange fantastiske og utfordrende hendelser. Det blir et stort eventyr, der du spiller ei hovedrolle!

Er du klar for det?
Om du er klar: les mer om scenariene og spilldagene i menyen over …
– og meld deg på!

Velkommen til Fabulaens verden!

Reklame

Sesongen 2021-22

Da er vi klare for en ny sesong (september til juni) med spennende rollespill. Vi starter opp i starten av september, og tar sikte på å lede ni grupper. Syv av gruppene ledes av meg, mens de to dyktige lederne Selma Mestad Hansen og Amelie Ilje-Lien leder hver si gruppe.

Vi fortsetter å spille i Røverrikene dette året, disse tre nasjonene som ligger lengst nord på kontinentet Moria. Vi har spilt i disse nasjonene de siste fire årene, og dette året har jeg tenkt å ta det i litt forskjellige retninger, basert på alderen til deltagerne.

De tre nasjonene er Kavallen, Moria og Rann.

KAVALLEN

blir settingen for de yngste spillerne (10-13 år). Disse gruppene ledes av Selma og Amelie.

Kavallen er et sterkt rike styrt av erkehekser og fyrster i samarbeid. De styrer i tråd med pakten som regulerer heksenes bruk av kreftene, og maktens fordeling i landet. Storheksa og storfyrsten i Epikur er de øverste lederne, og de leder Riksrådet sammen. Kavallen er et rikt land, med hvite borger, gyldne sletter og grønne skoger.
Spillerne vil være væpnere til to riddere i dette landet, basert i borga Lothrik, helt syd i landet. Som væpnere får de opplæring i våpenbruk, og blir tatt med eller sendt ut på oppdrag for fyrsten i Lothrik. Det blir spennende spillinger med mange utfordringer i og utenfor et mektig fantasirike.

MORIA

blir settingen for ungdommer (13-18 år)


Moria er nylig frigjort fra tyrannens grusomme styre (det vi spilte for tre år siden). Nå er riket styrt av folket, gjennom det helt nye «ringstyret» som ble oppfunnet i den lille skogbygda Håp. Riksringen er den øverste av ringene i landet, og styrer fra Det Hvite Tårn i hovedstaden Gormengol
Men all ondskap er ikke borte i dette riket, og det får spillernes roller merke. De kommer til å leve i et land der mørke krefter fremdeles klorer seg fast, og gjør livet utrygt for mennesker som vil leve i fred mens de gjør sitt arbeid og bygger sitt liv.
Spillerne i disse gruppene vil styre tre rollesett: hovedrollene, skrekk-rollene og action-rollene. Det blir med andre ord ganske stor variasjon, med svært forskjellige utfordringer, for de som spiller i Moria dette året.

— HÅNDENS VAKTHUNDER —

blir settingen for de voksne (18 år og eldre)


I dette spillet er rollene «Hunder» i Hånda si hellige kirke. De er kallet av paven i Aroma til «å vokte troens renhet» på grunn av en vekkelse som har oppstått i hertugdømmet Euforia. Vekkelsespredikantene der preker stikk i strid med kirka sine dogmer, og skaper uro i kirkesamfunn i alle palmiske riker.
Derfor må denne euforien stoppes!
Paven har gitt rollene kallet å stoppe det, med alle de midler troen tillater. Med troens kraft skal kirka sin renhet gjenopprettes, og alt demonisk brennes.
La den helige ild brenne og rense oss!

Det blir spennende, og gøy, å utforske disse landene videre i årets kampanjer, med både nye og erfarne spillere.

Velkommen alle sammen!

To væpnere i vinden, på det vide kavalliske slettelandet.

Sesongen 2020-21: Røverrikene

Da har jeg gjort grunnarbeidet for neste sesong (høst, vinter og vår). Vi starter opp ei uke eller to etter skolestart, som vanlig.

I år skal vi spille i Røverrikene, disse tre nasjonene som ligger lengst nord i midten av kontinentet Moria. Vi har spilt i disse nasjonene de siste tre årene, og dette året har jeg tenkt å la spillerne velge selv hvilken nasjon de vil utforske videre, i helt nye kampanjer for hver nasjon.

De tre nasjonene er Moria, Kavallen og Rann.
— Moria — 
er nylig frigjort fra tyrannens grusomme styre (spillerne for to år siden). Nå er riket styrt av folket, gjennom det helt nye «ringstyret» som ble oppfunnet i den lille skogbygda Håp. Riksringen er den øverste av ringene i landet, og styrer fra Det Hvite Tårn i hovedstaden Gormengol
— Kavallen —
er som det alltid har vært, et sterkt rike styrt av erkehekser og fyrster i samarbeid. De styrer i tråd med pakten som regulerer heksenes bruk av kreftene, og maktens fordeling i landet. Storheksa og storfyrsten i Epikur er de øverste lederne, og de leder Riksrådet sammen. Kavallen er et rikt land, med hvite borger, gyldne sletter og grønne skoger.
— Rann —
er en helt ny nasjon, styrt av heksedronning Cynnea (en spiller fra i fjor), fra den helt nye hovedstaden Than. Hun har et utvalgt hoffråd som sine hjelpere. I landets andre borger er det fyrster og borgermestere som styrer, på svært forskjellige måter.  Landet er i ferd med å få en blandet befolkning av mennesker, ork, rottefolk, jyplinger og alver. Åndetroen er dominerende, men Den Hellige Hånden har misjonærer i landet. 

Jeg gleder meg til å utforske disse landene videre i årets kampanjer, med både nye og erfarne spillere.

Velkommen alle sammen!

cropped-markt.jpg

Sesongen 2019-20: Røverriket Rann

I slutten av august, når skolen starter, settes de nye gruppene sammen for dette skoleåret. Gruppene settes sammen etter alder, så både barn, ungdom og voksne får spille med folk på sin egen alder.

Spillene foregår i det samme riket for alle (bortsett fra de voksne i år), det kaotiske røverriket Rann, der ingen konge eller sentral styring finnes. Nesten alle borger i dette gamle riket holdes av brutale røvere eller grådige pirater.

Rollespillet er et interaktivt drama, der vi spiller de samme rollene fra uke til uke (omtrent som en TV-serie). Dramaet tilpasses alderen til deltagerne, men det blir store utfordringer og mye spenning i alle spillgruppene.

Om du er 10 til noen-og-tyve år, og vil være med, finner du info om scenarier, og om priser og påmelding, i menyen over.

Velkommen!

svarthestskognatt.jpg

Det mørke landet Rann, der røvere herjer og Askehavets sjørøvere har sitt største piratreir. Et land fyllt av angst og død, men også av mennesker som prøver å skape seg et godt liv.

Urmannia er tapt!

Ordene klinger altfor høyt i den kjølige sommerdagen: «Urmannia er tapt!» Folk på torget snur seg mot den unge mannen som står på ei oksekjerre og roper det ut. Han er fillete og skitten, men ansiktet er ærlig og stemma er klar: «De vandøde har brutt gjennom murene! Døden kommer til Grosburg!» Ordene skaper litt uro på torget. Noen roper tilbake: «Tull!» «Forræder!» «Det er løgn!» Andre hvisker sammen. Og atter andre tar gutten på alvor, og forlater torget med raske skritt. Om det gutten sier stemmer, vil det bli en desperat flyktningestrøm ut av hovedstaden, mot havnebyene i vest. Og da gjelder det å være først. Veiene er ikke gode etter den siste månedenes regn. De vil snart forvandles til gjørmete feller der ingen kommer frem. Og det finnes ikke nok skip til å redde alle mennesker i hovedstaden, enn si alle som finnes i landene rundt. De som nøler med å flykte, vil bli stående på land, mens døden kommer subbende mot dem.

Vi nærmer oss slutten på årets kampanjer, og muligens slutten på mange rollers liv. Ondorket samler seg i landene sør for Grosburg. Keiserens hær er svekket, men fremdeles sterk. De mange høye tårn og mektige murer i hovedstaden får stadig flere knekter, ettersom flyktende krigere fra kampene lenger øst når byen, og slutter seg til forsvarerne. De kommer med grusomme fortellinger om de vandødes herjinger, men de kommer også med en innbitt vilje til å kjempe for livet.

Hva som skjer med hver gruppe er usikkert, men det blir en mørk avslutning. Store deler av Urmannia er allerede lagt øde, uten ei levende sjel, og de vandøde har vokst for hvert slag keisertroppene har tapt. Nå teller de syv millioner vandrende vesener som ikke lar seg såre av vanlige våpen. Kun onde heksevåpen og flammer kan skade dem.

Det finnes ingen måte å stanse noe slikt på. De går langsomt, men de kommer, de kommer …
– og når de kommer, DA TAR ALT LIV SLUTT!

Vandøde

Urmannia

Ister

Vi er godt igang med årets rollespill-kampanje. Årets kampanje er satt til det gamle keiserdømmet Urmannia, på det moriske kontinent. Det er ei mørk tid for menneskene, for ennå har de ikke lært å mestre de trolske kreftene, og de frykter disse mer enn noe annet. Svartekunst, kaoskrefter, sjelens korrupsjon – er onder som plager det urmanniske mennesket.

Rollene har møtt på ondskapen, selvsagt, i forskjellige former, og gjort seg noen erfaringer. De har møtt ondorket i kamp, klart å avbryte det som har sett ut som farlige riter, og hindret ‘demoner’ i å bli mant frem. Flere av dem har funnet skrifter som sier noe om demonene, og hvordan man maner dem frem, tror de, men de har ennå til gode å forstå noe særlig av det. Og de har funnet et kart over Kabbalaen, noe som har gitt dem en begynnende forståelse av ‘Gåtens Familie’.

Samtidig har de begynt å avdekke korrupsjonen i Urmannia. Den viser sitt stygge ansikt hos maktmennesker over hele riket, gjør tillit vanskelig og allianser utrygge, og skaper dårlige kår for rettferdigheten. Småfolk lider selvsagt, uten maktmidler som de er. Rollene lider ikke alltid under korrupsjonen, men det vanskeliggjør arbeidet deres, og gjør det i mange tilfeller farligere.

Og verre skal det bli, utover vinteren og våren, når ondskapen virkelig åpner sine mange grådige gap …

Velkommen til et mørkt og magisk rollespill!

Sesongen 2018-19

Heisann alle unge og eldre menneskerRavn talende.jpg 

Dere som kan tenke dere ei reise inn i fantasien, i aktivt samspill med andre mennesker.

I slutten av august, etter skolestart, starter årets rollespill-grupper. Det blir grupper hver dag i uka dette året, mandag til fredag. Meld deg på, så finner vi ei gruppe som passer.

I årets spill er det også mulig å ha rolla som en talende fugl, med intelligens og fingre, som ravnen på bildet.

Velkommen til Fabulaens verden!

Fabulaens verden er den største fantasiverden som noensinne er skapt i Norge! Den består av to kontinenter med utallige land og riker. Her lever mennesker i mange forskjellige kulturer, side om side med fremmede og skremmende raser. Flere av de fremmede rasene er spillbare; dvelere, alver, ork.

I år drar vi tilbake til fortida i denne verdenen, da det moriske kontinent var behersket av et mektig mannerike: Urmannia. Fra sitt høye tronsete i palasset Hohenbrunn, i hovedstaden Grosburg, hersker keiser Zøzen og keiserinne Demringue over et rike som strekker seg fra det fjerne Westensee, over de to havene Edelsee og Mittelsee, til det fjerne Ostensee. Utalllige byer og kjøpsteder ligger langs riksveiene i dette store keiserdømmet. Utallige bygder og gårder ligger i utkantene, sårbare for det som gjemmer seg i villmarkene.

Og utallige mennesker bor her, sammen med dvelere, alver, orker, troll, tomter, jyplinger og andre fremmede fra fjerne land. Det er en smeltedigel av raser og kulturer, dette store riket, og det er en magnet for alle krefter som vil dominere verden, og gjøre alle bevisste folk til sine slaver.

Demoner sår sine frø av ondskap i mørke sjeler, tilraner seg makt, og sprer sin innflytelse i dette store riket. Deres mål er å herske over det hele en dag, og frata mennesker deres frie vilje. Om de demoniske krefene lykkes vil det ikke være noe håp igjen i verden, ingen trygghet og ingen kjærlighet, og heller ingen glede.

Dette er den store konflikten vi har som ramme for årets rollespill på Trikkehallen. Det blir mye annet også: humor, tragedie, familie og venner og fiender, kjøp og salg, krangler og slosskamper og store slag, forhandlinger, rådslagninger, mystiske krefter og trolske fenomener, skremmende magikere og spennende reiser, og enda mer …

Som spiller er du med å lage dramaet vi alle spiller i. Sammen skaper vi en verden nesten like levende som vår egen.

Se i menyen over hvordan du melder deg på.

Velkommen til en mørk verden full av farlige eventyr!

Beistmeister

Sesongen 2017-18

Hei alle fabulerende sjeler!

Rollespillet på Trikkehallen har grupper etter skoletid mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
Vi har tre aldersklasser: de yngste (10-12 år), tenåringene (13-16 år) og de eldste (17år og eldre). Inndelingen er omtrentlig, for vi prøver alltid å få plass til spillerne, og lykkes alltid med det.
Både jenter og gutter er velkomne.
Rollespill er for alle!

Årets ramme for spillet er det mørke tyranniet Moria.
Der lever menneskene under det harde styret til Tyrannen.
Hans demoniske masker og hans brutale heksekrigere holder folket i et stålgrep.
Vi spiller i forskjellige deler av dette riket, med veldig forskjellige roller: brutale heksekrigere, ville røvere i skogen, tøffe jegere i fjellene …
– og alle er roller som har spennende eventyr, der du er med å skape det som skjer. Vi spiller til fast tid hver uke frem til juni. En hel vinter og vår med roller vi blir kjent med, fortviler over, og kjemper for å holde i live.

Vi tar alltid imot nye spillere. Om du vil være med kan du sende meg ei melding, så ser vi hva vi får til. Om du vil ha med en venn, passer jeg på at dere får spille i samme gruppe. Det er ekstra gøy å gjøre dette med venner.

Velkommen til store eventyr i Fabulaens verden!

Påmelding/spørsmål: tomas@fabula.no
Mer info i menyene over.

Ledere for rollespillene

Tomas HV Mørkrid er hovedleder for rollespillene.
Han er en voksen leder med over tyve års erfaring i dette.
Han er spillskaper, fortellerkunstner og forfatter.
Han ga ut rollespillet Fabula på Cappelen forlag i 1999.
I år er det Tomas’ sitt 10 års jubileum med rollespill på Trikkehallen.

Mer om Tomas sin kunst her: Fortellerspill

Tobias Fønstelien er en leder med bred erfaring i forskjellige rollespill.
Han er dyktig, oppfinnsom og morsom å spille med.
Han var leder for Sommerspillet 2017, og fikk mye skryt for sin innsats der.

Velkommen!

SydligBy

Sesongavslutning 2016-17

Nå går årets rollespill i Fabulaens verden mot slutten, dere. Vi har spilt store og små eventyr sammen fra august til nå. Det har vært ei fantastisk reise, syns jeg. Vi startet med fem grupper, ble snart seks, og like før jul kom den syvende gruppa til.

Nøklene

To grupper har vært på jakt etter nøklene, med start i to nabobygder helt vest på det moriske kontinent. De har reist over store deler av verden. Ei av disse to gruppene ble igjen i Kavallen/Moria, og har slått seg opp som nye herskere i ei stor borg der. Der møter de helt nye utfordringer. Den andre nøkkel-gruppa fortsetter si ferd vestover, i jakt på nøkler og Håndens Labyrint. De nærmer seg nå, med seks av syv nøkler …

Bygderiddere og tunhekser

Ei gruppe med bygderiddere og tunhekser ble delt i to grupper, og har hatt ei helt spesiell reise som representanter for noe helt nytt i det kavalliske rike. De er blitt ertet (en populær sang i landet heter: «Bonderidderen og tulleheksa»), og har møtt bygdefolk som var både entusiastiske og skeptiske, men de har etterhvert vunnet respekt for sine bedrifter. I noen tilfeller har det vært tøft å klare seg mot røvere og annet, men de har kommet gjennom med æra og livet i behold. Nå tilhører de en vel etablert orden med egen ordensborg. De er blitt en viktig del av det stolte Kavallen.

Olvern og Holophin/Lothrik/Bygdeborga

To grupper har styrt hver si borg i Kavallen. Det startet med den dystre borga Olvern og utkanttårnet Holophin.
Olvern var hjemsøkt av alle slags ondskap og skygger, linnormer og drager, og ble angrepet av en stor hær med svartork ledet av en demon. De stod seg mot alt, og kan fremdeles si med stolthet: Olvern har aldri falt! Nå er fyrsten av Olvern en vetofyrste med høy status i riket, og hans rådgivere er dyktige folk som bærer sitt hode høyt.
Holophin-gruppa fikk ei helt anna reise. Etter å ha oppdaga ruinene av en gammel fiende av Kavallen, og funnet en demon nedgravd der, jagde de demonen fra denne verden og brøt en forbannelse over Sydlandene/Tvevolden. Landet begynte å blomstre igjen, de vakre marene vendte tilbake, folket slo seg ned der og de bygde den nye borga Lothrik. Også de stod seg mot ei beleiring i orkekrigen, og skapte et len som blomstret. Samtidig var noen av dem engasjert i det nye heksehuset Kaira, og noen holdt makta i det gamle Holophin. Det var ei gruppe som møtte mange forskjellige utfordringer, men som alltid kom gjennom det på forunderlig vis. De endte til slutt opp som ledere for bygderidderne- og tunheksenes orden, i den nye og sterke Bygdeborga.

Kveilen

Den syvende gruppa ble til av gamle spillere ei stund før jul. De fikk legendariske roller og startet spillingene i Løktårnet i de ville Mollåsene noen dagers ritt syd for Kavallen. Der «arvet» de en bande røvere, og et oppland av skremte bønder. Men så ble de dratt inn i ei tidsreise, gjennom Kveilen. De  døde, døde og døde igjen, og alt endret seg. Disse tøfffe er fanget i Kveilen, i en voldsom kamp mot Veversken og hennes demoniske tjenere. Denne morgenen jeg skriver denne posten starter den siste kampen deres. De skal nøste opp trådene til Veversken, for å finne ut hvem hun virkelig er, så de kan jage henne fra denne verden. fem spillinger denne helga vil avgjøre hvordan dette episke dramaet ender …

Nå venter slutten …

Det har vært en fantastisk reise, som sagt, og ennå gjenstår de siste spillingene i alle syv grupper. Denne helga og uka som kommer blir et heseblesende jag av rollespill hver dag for meg, men det elsker jeg! Dette er den mest slitsomme og mest spennende tida på året for meg, og litt av grunnen til at jeg aldri ønsker meg en annen jobb.

Så kjære spillere:

Ta den helt ut nå!
La oss skape en knallsterk
og eventyrlig slutt på årets rollespill
i  FABULAENS VERDEN!

cropped-markt.jpg

Minikampanje: knekter i Olvern

Et rollespill for ungdom og voksne.
Nå fredag 26.mai til søndag 28.mai.
– 5-7 spillere
– 8 spillinger
– 1680 kroner

Vi spiller ei gruppe bondske sjeler fra bygda Ong øst i Kavallen, lenet under Olvern. De er unge og modige, og har lite arv i vente. Sammen går de til den mørke borga i lenet for å søke tjeneste som knekter. Med stolthet tar de imot de gule våpenkappene med det svarte oksehodet. Det gamle merket for Olvern borg. Modige sverger de troskap til fyrsten og landet. Lite vet de at krigen er på vei, og at den vil teste eden deres utover det de kan forestille seg.

Det blir åtte spillinger. Mellom hver spilling går det ett år, noe som lar oss bygge ut rollene underveis. Vi starter med grønne roller, lar dem bli erfarne, og nærme seg mesterskap mot slutten av helga.

  1. Fredag: Bygdeliv i Ong
  2. Fredag: Rekrutter i Olvern
  3. Lørdag: Borg- og byliv i Olvern
  4. Lørdag: Røvere i Ong
  5. Lørdag: Orket kommer!
  6. Søndag: Speiding i Moria
  7. Søndag: Storminga av Uren
  8. Søndag: Ondskapens voktere

De fem siste scenariene spilles med døden som en åpen mulighet. Roller som dør blir erstattet av en slektning som har gått samme vei: du lager ei lignende rolle fra samme bygd og slekt, og spiller videre.

Dette blir ei utfordrende reise for barske roller og engasjerte spillere.

Meld deg på ved å sende meg ei melding: 948 22 038

Velkommen!

OlvernSkjold